อภิสัณฐ์ มารศรี

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี กับงานขายทั้งภาคสนามและระดับบริหาร ของบริษัทในและต่างประเทศตั้งแต่ขนาด SMEs จนถึงบริษัทมหาชนทั้งรูปแบบ B2B และ B2C พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ดูแลฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายด้วยตนเองด้วยหลากหลายเหตุผล เช่น จำนวนทีมงานฝ่ายขายมีน้อย การขาดงบประมาณในจ้างผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและมีเงื่อนไขผูกพันมากมาย เราเข้าใจในอุปสรรคเหล่านี้ดี จึงพัฒนาระบบที่เป็น Solution สำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ที่มียอดขายไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น ไม่ว่าท่านจะขายสินค้าหรือบริการ แบบ B2B.หรือ B2C เรายินดีนำเสนอระบบ Outsource Sales Management ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการบริหารการจัดการทีมงานขายโดยตรง ในงบประมาณที่น้อยนิด