อภิสัณฐ์ มารศรี

ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวิชาชีพการขายกว่า 25 ปีในธุรกิจทั้งแบบ B2C และ B2B ตั้งแต่เป็นพนักงานขาย ผู้บริหารขอบบริษัททั้งในและต่างประเทศ เคยดูแลทีมงานตั้งแต่ 5-200คน เป็นนักฝึกอบรมทีมขาย ที่ปรึกษาระบบการขาย ที่ปรึกษาการจัดทำ Sales Transfomation การเป็น Sales Coach and Facilitor ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในระบบการขายและการบริหารการขายแบบ Modern Sales 

ผมได้เร่งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและกำลังลุกลามอย่างรุนแรง จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง RMA ซึ่งเป็นองค์กรที่แสวงผลกำไรทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในระบบ B2B ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี โดยการจัดทำ Sales Transformation พร้อมระบบการพัฒนาและการบริหารทีมขาย

HomeOffice_20936_1586950695_edited.png

ตัวอย่างบางส่วน..
องค์กรที่เคยบริหารและให้บริการ

Screen Shot 2565-06-14 at 14.08.19.png